محصولات

سیمان کلسیم آلومینی IRC40 – فوندو

سیمان کلسیم آلومینی نسوز IRC40 (فوندو) جزء اصلی تشکیل دهنده سیمان پرتلند که در کار های ساختمانی استفاده می شود ترکیبات آهک سیلیس (کلسیم سیلیکات) است. در سیمان های نسوز که به سیمان آلومینی و سیمان کلسیم… ادامه »سیمان کلسیم آلومینی IRC40 – فوندو