ملات نسوز ضد اسید

ملات های نسوز ضد اسید مخلوطی از پودر های نرم مواد اولیه سرامیکی نسوز و مواد شیمیایی هستند که یک باند پایدار به وجود می آورند. این ملات ها به صورت دو قسمت جداگانه پودر و مایع عرضه می شوند. پودر پایه عمدتا سیلیسی دارد. پس از مخلوط شدن پودر و مایع در اثر فعل و انفعالاتی که صورت می گیرد، ماده ای رسوب می کند که حاوی مقدار زیادی آب است و به صورت آمورف می باشد. این  ژل باعث سخت شدن ملات های ضد اسید می شود.

مزایای اتصال دهنده های نسوز ضد اسید :

 • مقاومت فوق العاده زیاد در برابر حمله اسید های خورنده، نمک ها، محصولات احتراق، آب و بخار در دماهای بالا.
 • دانه بندی بسیار نرم که این امکان را به وجود می آورد که اتصالات، نازک ساخته شوند که در نتیجه آن لایه نفوذ ناپذیری در برابر گاز ها ایجاد می شود.
 • خواص بسیار مطلوب اتصال دهندگی.
 • استحکام اتصالات پس از خشک کردن و مخصوصا پس از حرارت دهی تا دمای کاری بسیار زیاد می شود به طوری که غالبا آجر های کار شده ممکن است بشکنند اما اتصال نمی شکند. در نتیجه یک لایه کاری یک پارچه به وجود می آید.
 • حد اقل تغییرات حجمی پس از خشک کردن و پختن.

این نوع اتصال دهنده در موارد زیر مقاوم است:

 1. در برابر اثرات اسید ها، نمک های اسیدی و خنثی به هر شکل و غلظتی به استثنای هیدرو فلوریک اسید، کلرین و برومین.
 2. آب سرد و داغ و بخار. (پس از طی دوره کیورینگ یا اسید شویی – توضیح در نکات مهم)
 3. اثرات محصولات حاصل از احتراق.

برخی موارد کاربرد ملات نسوز ضد اسید:

 • برای اتصال آجر های نسوز فشرده.
 • برای اتصال آجر های ضد اسید دودکش ها.
 • برای اتصال آجر های نسوز عایق.
 • برای چسباندن پشم های عایق به آجر های کوره.
 • به عنوان روکش برای محافظت بدنه در برابر نفوذ مواد اسیدی.
 • ضمنا این ملات را با تغییر دانه بندی و بعضی خصوصیات دیگر می توان به صورت جرم کوبیدنی هم مورد استفاده قرار داد.

خواص فیزیکی – مکانیکی ملات سخت شده

استحکام فشاریMin 350 kg/cm2
جذب آبMax 18%
انقباض پس از پختن در c° 400 به مدت 4 ساعتMax 0.3%
مقاومت در برابر اسید هاMin 90%

مقدار مصرف تقریبی

 عنوان مصرف تقریبی (Kg/m2)
بندکشی کاشی ضد اسید 2
زیر کار کاشی ضد اسید 8 تا 10
اجرای آجر ضد اسید 20 تا 25

طرح اختلاط

 مادهجزء (وزنی)
چسب سیلیکات (مایع)1
ملات ضد اسید (پودر)2