پوشش ضد خوردگی و سایش لوله های چدنی با سیمان کلسیم آلومینی

به دلیل ویژگی های ضد سایش و همچنین مقاومت در برابر خوردگی بخارات فاضلاب سیمان های کلسیم آلومینی ، این سیمان ها به عنوان یک پوشش عالی در داخل لوله های سیمانی و چدنی استفاده می شوند.

بیشترین کاربردها شامل موارد زیر می باشد :

  • پوشش داخلی لوله های چدن داکتیل
  • شاتکریت یا گانینگ ملات بازسازی لوله های فاضلاب شهری و صنعتی 
  • پوشش داخلی لوله های انتقال سیالات ساینده می باشند.

 

مایعات خورنده در فاضلاب شهری و صنعتی ، در اثر واکنش بیوژنیک باکتری های فعال در محیط حاوی بخارات H2S موجب خرابی و خوردگی گسترده تاسیسات می شود.

لوله هایی که از پوشش سیمان های کلسیم آلومینی بهره می برند ، یک راه حل خوب با بیش از 50 سال کارکرد کم نگهداری برای مشکل سیالات خورنده و ساینده می باشند.