ملاحظاتی در مورد شات کریت بتن چغر

  • برای کاربرد جرم چغر به روش شات کریت ، بایستی به همان اصولی که در مورد شات کریت سیمان پرتلند  و شن عمل می شود ، عمل کرد . این اصول در سند ACI Commitee 506 توضیح داده شده است .
  • آماده سازی سطح برای اطمینان از اتصال خوب در شات کریت :
    • روی ساختارهای بتنی عمودی ، سطح زیرین اولا باید مرطوب باشد تا آب مخلوط چغر را جذب نکند.
    • ضمنا لازم است سطح به اندازه کافی زبر و ناهموار باشد . ملاک حداقل درجه زبری CSP4 است که توسط The  International Concrete repair Institute – ICRIدر ICRI Technical Guideline No. 310.2-1997  تعیین شده است . این مدرک مرجع ، روش های بدست آوردن درجات مختلف زبری سطح را شرح می دهد. اگر بتن سیمان پرتلند تازه باشد ، مقدار زیادی سندبلاست لازم دارد تا این سطح از زبری را بدست بیاورد . اطلاعات بیشتر را می توانید در http://www.icri.org بدست آورید .
    • عمل آوری (Curing) شات کریت با روش های مناسب ( کیورینگ کامپوند یا آب و غیره ) بایستی اجرا شود.
برچسب‌ها: