کتاب «سیمان های کلسیم آلومینی»

در این مجموعه پس از ارائه یک آشنایی مقدماتی در فصل اول ، فصل دوم با کاربردها شروع شده است زیرا بسیاری از خوانندگان قبل از اینکه بخواهند با مبانی علمی و فنی این سیمان‌ها آشنا شوند، مایلند بدانند با آنها چه کارهایی می‌توان انجام داد که با سیمان پرتلند نمی‌توان!

فصل سوم با عنوان «ماهیت ـ خواص» شروع شده است. در این بخش سعی شده است با توضیح بعضی مفاهیم و نمادها ذهن خواننده ناآشنا را برای پیگیری مطالب علمی مربوط به موضوع آماده نماید. سپس ترجمة فصل 13 کتاب «شیمی سیمان و بتن Lea» ویرایش چهارم 1998 تحت عنوان «سیمان‌های کلسیم آلومینی» بدون دخل و تصرف آورده شده است.
در ویرایش چهارم کتاب Lea برخلاف ویرایش‌های قبلی، هر فصل توسط نویسندگان مختلفی تألیف شده است. فصل 13 «سیمان‌های کلسیم آلومینی» را دو تن از دانشمندان معتبر این موضوع تألیف کرده‌اند. در این بخش به صورت فشرده به تمامی موارد علمی و فنی مربوط به سیمان‌های کلسیم آلومینی پرداخته شده است. ویرایش پنجم کتاب Lea هم در سال 2019 منتشر شد که بخش سیمان‌های کلسیم آلومینی آن توسط نویسندگان متفاوتی تألیف شده است. به غیر از زیرفصل مربوط به مخلوط CAC، PC،CS که نسبتاً جدید است تفاوت محسوسی در محتوای سایر زیرفصل‌ها دیده نمی شود. از اینرو ترجیح داده شد همان ترجمة ویرایش چهارم را در این مجموعه آورده شود ، مخصوصاً اینکه نویسندگان آن نام آشناتر هستند. از زیرفصل مربوط به مخلوط چند بایندر ویرایش پنجم هم در بخش‌های مربوط به آن در مجموعه استفاده شده است.همچنین ، در این فصل به مبانی علمی مخلوط سیمان کلسیم آلومینی و بایندرهای دیگر هم پرداخته شده است. در فصل دوم به خلاصه‌ای از آن بسنده شد تا به کاربردهایش به طور مفصل پرداخته شود.

در فصل چهارم ـ  سایر کلسیم آلومیناتها معرفی شده‌اند. برخی از آنها سیمان هستند با مشخصات خاص خود و برخی دیگر اصولاً سیمان نیستند و کاربردشان در زمینه‌های دیگر است.

در فصل پنجم ـ پیوست‌ها استاندارد ملی ایران 17678: سیمان کلسیم آلومیناتی ـ ویژگی‌ها به طور کامل آورده شده است. این استاندارد در واقع ترجمة استاندارد اروپائی EN14647-2005 در همین زمینه است. پیوست الف این استاندارد «راهنمای استفاده از سیمان کلسیم آلومینات در بتن و ملات» خواندنی است.

در بخشی دیگر، تولیدکنندگان سیمان‌های کلسیم آلومینی در جهان بطور خیلی مختصر معرفی شده‌اند. و در انتها در بخش کلید واژه‌ها سعی شده است واژه‌ها و عبارات نامأنوس بکار رفته در متن مختصراً توضیح داده شود.

جهت تهیه و خرید این کتاب لطفا به واتساپ شرکت به شماره :  03152373839  پیام بدهید.