سیمان نسوز کم آهن IRC-50

اطلاعات کلی

سیمان نسوز کم آهنIRC-50  سیمان هیدرولیکی با محتوای آلومینای تقریبا ۵۰ % است. جزء اصلی تشکیل دهنده سیمان IRC-50  ترکیبات کلسیم آلومینا است. این ترکیبات سیمان ایده آلی برای کاربردهای نسوز فراهم می­آورند. فاز اصلی تشکیل دهنده IRC-50مونوکلسیم آلومینات   (CA)است.در اثر وجود این فاز‏‏، خصوصیات مکانیکی عالی در جرم ها و بتن ها بوجود می­آید. درصد کم اکسید آهن در این سیمان باعث می­شود این سیمان در مقابل اتمسفر احیایی ناشی از مونواکسیدکربن مقاوم باشد. به علت خواص روانی خوب، نصب این سیمان با کلیه انواع روش های نصب مخصوصا قالب گیری و  روش پاشیدن امکان پذیر است. این محصول برای کاربرد هایی که خواص سخت شدن سریع و کارایی مکانیکی عالی مورد نیاز است، پیشنهاد می شود. این سیمان در برابر اسید سولفوریک بیوژنیک مقاوم است.  IRC-50 فاقد مواد اضافه شونده است و برای کاربرد در جرم های نسوز از پیش مخلوط شده پیشنهاد می شود.

همانند انواع سیمان ها، IRC-50 باید دور از رطوبت نگهداری شود و ترجیحا روی زمین قرار داده نشود. این سیمان خواص خود را تا ۶ ماه حفظ می کند. بسیاری از موارد این سیمان تا یک سال نیز خواص خود را حفظ کرده است.

خواص سیمان نسوز کم آهن IRC-50:

پس از تولید، مشخصات فنی این سیمان توسط آزمایشگاه کنترل کیفی، تایید می شود.

ترکیب شیمیایی (مقادیر متوسط):

Fe2O3

SiO2

CaO

Al2O3

<2

 < 9

۳۶-۳۹

۴۹-۵۱

  ترکیبات مینرالی:

IRC-50 عمدتا حاوی مونو کلسیم آلومینات (CA) است. این فاز بلوری دلیل اصلی استحکام سریع و بالاست. با مخلوط شدن این سیمان با آب، هیدرات های کلسیم آلومینات بوجود می آید.

سایر فاز های بلوری که در این سیمان موجودند عبارتند از:          C2As, CT, C12A7

خواص فیزیکی:

-  باقیمانده روی سرند ۹۰ میکرون: کم تر از ۵ درصد

-  نرمی : مساحت سطح ویژه (بلین): cm2 /g    ۴۲۰۰-۳۸۰۰

-  وزن مخصوص:   ۳٫۱ – ۲٫۹۵

-  وزن حجمی:  ۹۰۰ تا kg/m3       ۱۰۰۰  

زمان گیرش نهایی: کم تر از ۳۶۰ دقیقه

-  استحکام مکانیکی بتن در بیست درجه سانتی گراد (kg/cm2):    پس از ۲۴ ساعت بیشتر از ۵۰۰

حد دمای کاربرد:

با دانه های شاموت (۴۰-۴۲%  Al2O3)

c°۱۳۵۰

با دانه های شاموت (> 42%  Al2O3)

c°۱۴۰۰

با دانه های بوکسیت

c°۱۴۵۰

با دانه های کوراندوم

c°۱۵۵۰